Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện

Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng chuyên đề năm 2022: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, cùng 5 định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 07/6 vừa qua, chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề.

Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Hội LHPN tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí trong ban chi ủy, đảng đoàn, công đoàn, các tổ đảng và 18 cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát biểu định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề, trong đó nhấn mạnh, hội nghị sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn hiện nay, giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Hội LHPN các cấp thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với xây dựng văn hóa và phát triển con người Quảng Ninh, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín cán bộ Hội LHPN trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh theo phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp thăm Quảng Ninh năm 2022.

Báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt chuyên đề do tổ đảng Ban Xây dựng Tổ chức Hội – Hội LHPN tỉnh trình bày đã tập trung chủ yếu vào các nội dung: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với một số lời dạy và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Phụ nữ Việt Nam – Vận dụng trong xây dựng phẩm chất đạo đức cán bộ Hội, mô hình điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh. (2) Những vấn đề cần quan tâm trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và định hướng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp thăm Quảng Ninh năm 2022 gắn với các phẩm chất, tiêu chí người đảng viên, người cán bộ Hội cần rèn luyện. (3) Tiêu chí và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với các tiêu chí, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn đã có 08 ý kiến của cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên, công chức trong triển khai đợt sinh hoạt chính trị tưởng trong các cấp Hội LHPN; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, phát huy các phẩm chất văn hóa, con người Quảng Ninh gắn với hình ảnh, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín cán bộ Hội LHPN; vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh theo phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn – Phó Bí thư Chi bộ cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh đã thay mặt chi ủy chi bộ tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp của đảng viên, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên; tích cực tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với xây dựng văn hóa, con người, phẩm chất đạo đức cán bộ Hội LHPN gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh theo lời dạy và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau những lần Người về thăm Quảng Ninh cùng 5 định hướng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh./.

Ban Xây dựng tổ chức Hội – Hội LHPN tỉnh

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 20
Hôm qua: 23
Trong tuần: 146

Trong 30 ngày qua: 869
Tổng truy cập: 952810

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.