Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Ban Gia đình xã hội – Kinh tế

BAN GIA ĐÌNH XÃ HỘI – KINH TẾ


I. Chức năng:

Nghiên cứu, đề xuất và tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về các nội dung hoạt động liên quan đến công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Tham mưu các nội dung, chương trình liên quan đến chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; công tác trẻ em, các vấn đề xã hội, lao động, việc làm, đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán người, an toàn giao thông…

II. Nhiệm vụ:

– Tham mưu triển khai, thực hiện các hoạt động chuyển giao KHKT, xây dựng mô hình kinh tế; theo dõi và tổng hợp kết quả hoạt động phối hợp dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ; phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, bao tiêu sản phẩm…

– Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Namˮ; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

– Tham mưu triển khai thực hiện hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT; quản lý và vận hành Quỹ hỗ trợ PNPTKT, VIE 011; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay khác để phát triển kinh tế.

– Tham mưu các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; phát triển doanh nghiệp nữ, câu lạc bộ nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

– Tham mưu thực hiện công tác an sinh xã hội; công tác giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, công tác người cao tuổi; chương trình xây nhà MATT cho phụ nữ nghèo.

– Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống mua bán người; phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, công tác xây dựng và giáo dục gia đình, dân số và phát triển gắn với các tiêu chí ” 5 không” trong cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh.

– Tham mưu thực hiện các hoạt động về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các hoạt động liên quan đến quyền trẻ em.

– Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo;  Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 – 2027 (theo Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 (theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 (theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

– Tham  mưu đề xuất nội dung, tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan: Sở Y tế, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban chỉ đạo ATTP, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Sở Công thương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

– Chủ trì, tham mưu triển thực hiện các nhiệm vụ, nội dung do Ban Gia đình xã hội, Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triền kinh tế Trung ương Hội PNVN, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

– Trực tiếp tham mưu chuẩn bị tài liệu, các nội dung hoạt động phối hợp (hoặc các nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khi tham gia làm thành viên ban chỉ đạo, ban điều hành) có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

 III. Thông tin cá nhân:

1.Trưởng ban: Bùi Thị An Dung

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Emaill: [email protected]

2. Phó ban: Nguyễn Thu Hằng

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công tác xã hội

– Trình độ LLCT: Cao cấp

-Email: [email protected]

2. Phó ban: Nguyễn Thu Hằng

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công tác xã hội

– Trình độ LLCT: Cao cấp

-Email: [email protected]

4. Chuyên viên: Ngô Bích  Hài

– Trình độ chuyên môn:

– Trình độ lý luận chính trị:

-Email:

 

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 3
Hôm qua: 7
Trong tuần: 135

Trong 30 ngày qua: 802
Tổng truy cập: 952839

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.