Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng:

Cơ quan Hội LHPN tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

    2. Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh và tổ chức thực hiện.

– Hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thị, thành Hội và đơn vị trực thuộc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của TW Hội và tỉnh.

– Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật cơ quan Hội LHPN tỉnh, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh.

– Tham mưu quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 17
Hôm qua: 14
Trong tuần: 141

Trong 30 ngày qua: 635
Tổng truy cập: 953331

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.