Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Văn phòng

VĂN PHÒNG


I. Chức năng:

Nghiên cứu, đề xuất; theo dõi và tham mưu tổng hợp giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực xây dựng, tổ chức triển khai,  và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực Tỉnh Hội về công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh; Tham mưu quản lý, theo dõi, thực hiện các hoạt động nội vụ, hành chính, quy chế dân chủ trong cơ quan Tỉnh Hội; Tham mưu, đề xuất, theo dõi, tổng hợp, bảo cáo công tác đối nội, đối ngoại; thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế.

II. Nhiệm vụ:

– Tham mưu xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Hội của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Thường trực. Tổng hợp, thực hiện báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết của Hội, báo cáo chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng (hoặc báo cáo đột xuất).

– Tham mưu triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ; các mô hình “Dân vận khéo” và các mô hình hoạt động thi đua của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp.

– Tham mưu công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế và đối ngoại nhân dân; công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội và cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh.

– Tham mưu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình công tác, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh Hội.

– Tham mưu xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu liên quan đến tổng hợp chung hoạt động, phong trào thi đua công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh và cơ quan Tỉnh Hội.

– Tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ và cử thư ký thường kỳ các cuộc họp của cơ quan Hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN tỉnh (trừ các cuộc họp liên quan đến công tác cán bộ và hoạt động của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh); phối hợp với các Ban chuyên môn chuẩn bị nội dung, tài liệu, thư ký phục vụ các cuộc họp Thường trực, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mà Ban chuyên môn có nội dung báo cáo.

– Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan và Thường trực Tỉnh Hội; tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí chung hàng năm của Hội; theo dõi, quản lý các nguồn kinh phí theo quy định; xử lý công văn đi, đến, lưu trữ tài liệu; thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cơ quan Hội theo quy định.

– Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP; chương trình phối hợp của UBND tỉnh với Hội LHPN tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, chất lượng công vụ, công chức, nâng cao chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS,…

–  Tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Tỉnh Hội.

– Tham mưu triển thực hiện các nhiệm vụ, nội dung do Văn phòng, Ban Quốc tế Trung ương Hội PNVN, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo; Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, chương trình phối hợp với MTTQ tỉnh và cụm thi đua của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

– Trực tiếp tham mưu chuẩn bị tài liệu, các nội dung hoạt động phối hợp (hoặc các nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực khi tham gia làm thành viên các ban chỉ đạo, ban điều hành) có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh Hội phân công.

III. Thông tin cá nhân:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Bình Thìn

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

– Trìnhđộ LLCT: Cao cấp

– Email: [email protected]

2. Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Như Hoa

– Trình độ chuyên môn: Cư nhân Quản trị kinh doanh, sư phạm ngoại ngữ

– Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Email: [email protected]

 

3. Kế toán: Hoàng Hồng Vân

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Email:[email protected]

4. Văn thư: Nguyễn Thị Thanh Thủy

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

– Trình độ LLCT:

Email: [email protected]

 

5. Lái xe: Phạm Văn Thảo

– Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề

– Trình độ lý luận chính trị:

 

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 11
Hôm qua: 7
Trong tuần: 143

Trong 30 ngày qua: 810
Tổng truy cập: 952847

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.