Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Bài đăng gần đây:

Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Gia đình hạnh phúc bền vững không chỉ có “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” mà còn là nơi hội tụ tổng thể những nét đẹp văn hóa của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, điều đó cần phải được bắt đầu từ sự đóng góp hiệu quả từ mỗi gia đình, nhất là những gia đình trẻ.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Hạnh phúc của các gia đình là thước đo quan trọng đối với chỉ số hạnh phúc của quốc gia và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội, của đất nước. Gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Ở đó, quan trọng nhất là sự chia sẻ, yêu thương, quan hệ bình đẳng, đồng thuận…

Ngày nay, khái niệm “bình đẳng giới” không còn xa lạ trong xã hội hiện đại, phần lớn các gia đình tiếp nhận và mong muốn có cuộc sống văn minh, bình đẳng. Tuy nhiên, để tương thích với mỗi gia đình ở Việt Nam, rõ ràng đó chưa phải là một điều dễ dàng. Trong giai đoạn phát triển mới, gia đình vẫn giữ vai trò, vị trí trung tâm trong đời sống kinh tế – xã hội. Gia đình vẫn là nơi kết nối các thế hệ, giữ gìn, phát huy những chuẩn mực, giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc, là mạch nguồn vun đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đó là ngôi nhà an toàn nhất, vững chắc nhất cho mỗi thành viên trước những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

Nhằm tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đẩy mạnh “xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, trong đó có gia đình trẻ được Hội LHPN xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động tuyên truyền nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện công tác gia đình gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án trọng tâm của Hội với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hướng về cơ sở; nhất là việc triển khai Cuộc vận động phụ nữ “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” (“Gia đình 5 có, 3 sạch” đối với địa bàn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu).

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh dự buổi ra mắt mô hình CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc tại thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, TP Hạ Long

Trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tập trung: (1)- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước về công tác gia đình, đặc biệt là đề cao vai trò gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống, giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp của gia đình Việt Nam… trong giai đoạn mới. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, gia đình người có công, người cao tuổi; thực hiện tốt an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc, phát huy vai trò gia đình vượt qua khó khăn phát triển kinh tế. Chủ động, trách nhiệm, hiệu quả hơn nữa trong phòng, chống bạo lực gia đình, bất bình đẳng… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. (2)- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, giữ gìn văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Tập trung cụ thể việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; triển khai hiệu quả các đề án của Chính phủ như Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027″; Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025… (3)- Phát huy vai trò của các thành viên trong gia đình, nhất là người phụ nữ trong nuôi dưỡng, định hướng, giáo dục thế hệ trẻ về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng văn hóa con người Quảng Ninh và phong trào thi đua “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện”; cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”. (4)- Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng Đề án “Xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ hạnh phúc, văn minh”, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức hôn nhân và gia đình cho phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ mới lập gia đình và nữ thanh niên chuẩn bị bước vào độ tuổi kết hôn; Tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy nội lực, giúp nhau thoát nghèo bền vững; phát huy hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, vận động, kết nối, huy động nguồn lực chăm lo cho các hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. (5)- Rà soát soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn các khu dân cư để tăng tính lan tỏa trong cộng đồng. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội liên quan đến công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giớitiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Mai Thương

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 25
Hôm qua: 47
Trong tuần: 335

Trong 30 ngày qua: 903
Tổng truy cập: 952013

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.