Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Trao cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các địa phương của Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020… tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức cho người dân và trong các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn tỉnh. Trong đó, chú trọng quán triệt về vị trí vai trò của phụ nữ với nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới được quan tâm triển khai tới tất cả các đối tượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân ở cộng đồng về giới và bình đẳng giới. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực học đường ở các cấp; tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; các buổi tuyên truyền về bình đẳng giới, giới tính…

Để từng bước thay đổi nhận thức của người dân, CBCCVC-NLĐ trong toàn tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã in ấn và cấp phát tờ rơi về bình đẳng giới, sách truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay; tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Các cấp hội của hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở cùng cơ sở tổ chức các cuộc tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tập huấn và hội thảo nhằm vận động hội viên phụ nữ thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ CBCCVC và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới. Mỗi năm, các sở, ban, ngành của tỉnh đều tổ chức gần 500 buổi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ lồng ghép vào chuyên môn nghiệp vụ cho trên 2.800 lượt người.

Nhằm góp phần vào việc thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, tỉnh cũng có các hoạt động, chính sách cụ thể như: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ nữ; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc… nhằm tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tiếp tục được củng cố. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp được kiện toàn góp phần thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh.

Khẳng định vị thế của phụ nữ

Năm 2021, đồng chí Lê Thị Ngọc Linh được phân công, điều động về phường Yên Giang (TX Quảng Yên) bắt đầu công việc mới với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tham mưu ở phòng, ban của thị xã, ngay sau khi tiếp cận công việc mới, đồng chí Linh đã rà soát lại tất cả nội dung công việc, quy chế làm việc, rồi cùng bàn bạc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trên cơ sở các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm, cả nhiệm kỳ, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Giang Lê Thị Ngọc Linh chia sẻ: Bản thân là nữ giới, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ lãnh đạo một địa phương, nên tôi luôn xác định phải nắm vững các tài liệu, văn kiện, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương nhằm phát huy hiệu quả mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Đối với mỗi nội dung chỉ đạo, tôi đều xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được, xây dựng hệ thống giải pháp để đạt được mục tiêu, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân và định kỳ hằng tháng đều phải kiểm đếm tiến độ thực hiện. Đồng thời luôn nêu gương sáng về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; có bản lĩnh vững vàng, linh hoạt trong xử lý các tình huống.

Cùng với việc rà soát, phân công lại nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Giang Lê Thị Ngọc Linh thường xuyên gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đóng góp của người dân; tích cực đi cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế ở địa phương như công tác GPMB; tăng thu ngân sách; việc tập hợp, vận động người dân trong xã tham gia ủng hộ các phong trào, hoạt động; tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác phòng, chống dịch và tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Nhờ đó đến nay, phường Yên Giang luôn là 1 trong những phường điển hình của TX Quảng Yên. Kinh tế 9 tháng năm 2022 tăng trưởng cao, đạt 65,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 128% kế hoạch thị xã giao. Công tác GPMB, nhất là các dự án trọng điểm, được triển khai hiệu quả. Phường Yên Giang cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng trên địa bàn….

Cũng giống như đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, nhiều chị em phụ nữ trong tỉnh đã và đang được tạo điều kiện, trao cơ hội để vươn lên khẳng định mình, tham gia đảm nhiệm các vị trí quản lý, chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 9/53 đồng chí, bằng 16,98%; tham gia cấp ủy cơ sở là 675/2.297 đồng chí, đạt 29,3%, trong đó 155/177 đảng bộ cơ sở có nữ tham gia Ban Thường vụ; 159/177 đảng bộ cơ sở đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy từ 15% trở lên; 26/177 đảng bộ cơ sở có Bí thư là nữ, đạt 14,7%.

Tỷ lệ nữ tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 27 đại biểu, tăng 4,91% so với nhiệm kỳ 2016-2021; nữ đại biểu HĐND cấp huyện là 143 người, tăng 2,71% so với nhiệm kỳ 2016-2021; nữ đại biểu HĐND cấp xã là 1.361 người, đạt tỷ lệ 36,39%, tăng 3,02% so với nhiệm kỳ 2016-2021. Đội ngũ cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hiện nay có 42/193 đồng chí, chiếm 21,76%…

Không chỉ khẳng định vị thế của mình trong vai trò lãnh đạo, quản lý, phụ nữ Quảng Ninh đã phát huy truyền thống cần cù trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4.575 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký do phụ nữ làm chủ; ngoài ra còn có trên 20.000 hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ quản lý. Sự phát triển của các doanh nghiệp nữ góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh ngày càng lớn mạnh; đồng thời góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Quảng Ninh trong những năm qua.

Việc doanh nhân nữ chiếm khoảng 26% tổng số doanh nhân cả tỉnh cũng đã trở thành lực lượng tích cực trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, năng động, sáng tạo trong kinh doanh sản xuất tạo việc làm cho hàng  nghìn lao động, khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Cùng với đó, vai trò và vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, thể dục thể thao ngày càng được nâng lên. Họ cũng chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Song song với đó, chị em vẫn luôn là ngọn lửa giữ ấm hạnh phúc cho từng gia đình. Họ là những người vợ thủy chung son sắc; là những người mẹ cả đời hy sinh vì con. Họ còn là sợi dây liên kết tình cảm, thường xuyên gần gũi, kết nối các thế hệ và thành viên trong gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa cho biết: Đội ngũ cán bộ nữ từ tỉnh đến cơ sở dù ở vị trí, cương vị nào cũng đều nỗ lực hết mình, phát huy tốt năng lực trong việc điều hành, quản lý, xây dựng, quy tụ cán bộ, nhân viên và quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ nữ còn là những người phụ nữ khéo léo, hài hòa trong việc cân bằng giữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, với vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cũng như thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ nữ. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ nữ được phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành qua từng vị trí công tác. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Theo Ngọc Huyền – Đặng Dung TTTT tỉnh
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Hôm qua: 25
Trong tuần: 157

Trong 30 ngày qua: 1037
Tổng truy cập: 952665

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.