Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: “Tạo điều kiện để phụ nữ Quảng Ninh phát triển toàn diện”

Ngày 6/3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ đề công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII trong các cấp hội được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo gắn với thực hiện các nội dung, chương trình công tác cụ thể. Theo đó, các phong trào: Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện; các mô hình dân vận khéo, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… được hội viên hăng hái tham gia bằng nhiều hình thức. Các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ trên 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kiến thức, vốn vay, tư liệu sản xuất cho gần 3.700 phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu…

Trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, các cấp hội đã tham mưu với cấp ủy đảng quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy về công tác quy hoạch cán bộ hội, cán bộ nữ; về chọn cử cán bộ nữ đi học chuyên môn, chính trị theo các chương trình của tỉnh; về sử dụng, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ nữ, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Cùng với thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh. Trọng tâm vào chăm lo Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với các phần việc cụ thể; hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; hướng dẫn các cấp hội tuyên truyền các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo; hoàn thiện dự thảo đề án tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2022-2025…

Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Từ sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ, công tác cán bộ cùng sự phát triển kinh tế – xã hội vượt bậc của tỉnh thời gian qua, các mặt công tác phụ nữ của tỉnh có nhiều tiến bộ; nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, nhất là thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới được nâng lên rõ rệt; đời sống của các hội viên phụ nữ ngày càng được nâng cao. Phụ nữ Quảng Ninh trong những năm qua có bước trưởng thành và đã khẳng định rõ nét vai trò trong gia đình và ngoài xã hội. Hội LHPN các cấp đã đổi mới cả về phương thức, nội dung hoạt động, nhất là trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đạai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bằng các chương trình, đề án, phong trào cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác cán bộ nữ ở một số cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã, sở, ngành chưa đạt yêu cầu so với nghị quyết, quy định của Đảng; việc giáo dục gia đình chưa được quan tâm đúng mức; lao động nữ ở nông thôn, trong KCN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khu vực du lịch dịch vụ còn đặt ra nhiều vấn đề về công tác phụ nữ. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số ngành, địa phương hoạt động còn hình thức, chưa rõ việc…

Nhấn mạnh đến quan điểm của Đảng trong lãnh đạo công tác phụ nữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện đối với tổ chức, hoạt động của hội, đối với công tác phụ nữ đảm bảo cho các cấp hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, nhất là cụ thể hóa phương châm dân biết, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội LHPN các cấp phát huy vai trò đảm nhận, tham gia thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình, đề án trong phát triển KT-XH một cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bài bản, khoa học, hiệu quả.

Để phát huy cao nhất vai trò của phụ nữ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp hội phụ nữ phải thực sự là nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội phải thực sự hướng về cơ sở, phát huy vai trò, vị trí của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên phụ nữ ngay trong các gia đình. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng đề án cấp tỉnh về giáo dục gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ Hội LHPN tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội phụ nữ các cấp phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên phù hợp với xu thế vận động của xã hội và tác động của Cuộc cách mạng lần thứ 4. Khâu đột phá là tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ của hội, nhất là việc nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ nữ.

Cùng với đó, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện thực thi chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ Quảng Ninh phát triển toàn diện, nhất là việc liên quan đến tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ cho phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo; phụ nữ là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, mang thai và nuôi con nhỏ; phụ nữ xa nhà, chuyển đổi nghề, lao động ở khu vực dịch vụ phi chính thức. Phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ cho lao động phụ nữ khu vực nông thôn gắn với giới thiệu việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển đổi nghề; khơi dậy tinh thần không cam chịu đói nghèo, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống khá giả ở phụ nữ vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo,

Về công tác cán bộ nữ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp UBND tỉnh rà soát, đánh giá hiện trạng, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và đề xuất giải pháp tổng thể từ nay đến hết nhiệm kỳ này và cho nhiệm tới.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp đến phụ nữ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh. Đồng thời, mong muốn hội phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; tổ chức tốt hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động. Đặc biệt là cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình cùng với các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em, nhất là bà mẹ, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để phấn đấu giảm tỷ lệ gia đình trẻ ly hôn, giảm bạo lực gia đình; giảm tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị xâm hại, giảm số gia đình hội viên phụ nữ có con em và người thân nghiện ma túy, vi phạm pháp luật.

Theo Thu Chung – TTTT tỉnh
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 11
Hôm qua: 7
Trong tuần: 143

Trong 30 ngày qua: 810
Tổng truy cập: 952847

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.