Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh ngày có nhiều đóng góp trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ phát triển; đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ để tạo nguồn kế cận lâu dài.

Cán bộ nữ Quảng Ninh tham dự hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, tháng 10/2022. Ảnh: Thu Chung

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động của hội và phong trào phụ nữ đã thật sự chuyển mình. Đặc biệt, vào các đợt bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội, đại hội đảng các cấp, Hội LHPN tỉnh đã có có kế hoạch rà soát đội ngũ cán bộ nữ hiện có, chủ động báo cáo với cấp ủy cùng cấp về tỷ lệ nhân sự nữ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tổ chức các lớp trang bị kiến thức về giới và kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ; thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện về giới và bình đẳng giới, gặp mặt, tọa đàm với các điển hình cán bộ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực…

Các cấp ủy đảng, chính quyền có nhiều cố gắng trong công tác cán bộ nữ, xem đây là một bộ phận quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ. Hằng năm cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở đều tiến hành quy hoạch, rà soát quy hoạch, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ nữ trong diện quy hoạch. Nhờ vậy CBCC nữ của tỉnh phần lớn đạt chuẩn cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đặc biệt, đội ngũ CBCC nữ ổn định cả về số lượng và chất lượng, được điều chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ mà tỉnh đã đề ra. Nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giao giữ những trọng trách trên cương vị lãnh đạo, quản lý và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng; làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, đơn vị; ngày càng phát huy và khẳng định vai trò giới nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trao giấy chứng nhận cho các nữ công nhân tiêu biểu thực hiện Dự án “Vì sự phát triển của nữ công nhân” giai đoạn 2020-2022. Ảnh: Lan Anh

Với nhiều cơ chế, chính sách và sự quan tâm đặc biệt, TP Cẩm Phả là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ của thành phố tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trong công tác phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Thành phố hiện có gần 2.200 CBCCVC nữ công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 183 CBCC nữ cấp xã. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan thuộc UBND thành phố đạt 43,9%; tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp xã đạt 33,68%. Tỷ lệ các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 36,36%. Nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố có 1 nữ đại biểu HĐND tỉnh, 11 nữ đại biểu HĐND thành phố (31,43%), 139 nữ đại biểu HĐND cấp xã (41,25%).

Theo lãnh đạo thành phố, có được kết quả đó, trong công tác quy hoạch cán bộ, Cẩm Phả luôn quan tâm rà soát, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy từ 25% trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy đối với cấp xã 15% trở lên. Cùng với đó, thành phố tích cực tập trung triển khai Đề án “Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ TP Cẩm Phả đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó đặc biệt chú trọng tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tiến hành rà soát hằng năm và giai đoạn về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ quản lý. Trên cơ sở kết quả rà soát, thành phố có chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ, thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, tỉnh đang tập trung xây dựng Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ KHCN, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số”; nghiên cứu, triển khai thí điểm các mô hình rèn luyện, đào tạo lãnh đạo nữ trẻ đối với CBCC và sinh viên; rà soát, xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030 (2026-2031) đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch… Tỉnh cũng xây dựng phần mềm thu thập cơ sở, dữ liệu thông tin về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng dẫn cài đặt, nhập dữ liệu cho cán bộ cấp huyện; tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới…Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ của tỉnh được bố trí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, quản lý trong cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 7/2022, số cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 71/363 đồng chí (19,56%). Trong 2 nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND cao hơn quy định. Trong đó, nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ở cấp cơ sở chiếm 25,2%, cấp huyện chiếm 19,08%, cấp tỉnh chiếm 17%; nhiệm kỳ 2020-2025, nữ cấp ủy cấp cơ sở chiếm 29,3%, cấp huyện chiếm 22%, cấp tỉnh là 17%. Nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cấp cơ sở chiếm 33,43%, cấp huyện chiếm 31,33%, cấp tỉnh chiếm 36%; nhiệm kỳ 2021-2026, cấp cơ sở là 36%, cấp huyện là 34%, cấp tỉnh là 40,9%…

Theo Hoài Anh – TTTT tỉnh
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 3
Hôm qua: 7
Trong tuần: 135

Trong 30 ngày qua: 802
Tổng truy cập: 952839

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.