Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 6/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban, làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình nhân dân và công tác dân vận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị tiếp tục có sự đổi mới trong triển khai thực hiện công tác dân vận. Trong đó, đã kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; tích cực trong chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, nhất là cải cách hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo với mục tiêu “3 tăng”, “3 giảm”, “3 không”, lấy niềm tin, sự hài lòng của người dân là thước đo và mục tiêu để phấn đấu.

Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục có sự đổi mới trong hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng; huy động các nguồn lực xã hội hóa xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh; trong công tác giám sát, phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân để tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh… đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Thống nhất cao với các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh đã đạt kết quả đáng khích lệ. Các cơ quan, đơn vị, lượng lực đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết 12 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác liên quan đến công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giao nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải tiếp tục tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tích cực đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận; thực hiện tốt phương châm “tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu và nhân dân hưởng ứng”.

Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ cơ sở; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trong đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, đặc biệt ở các xã biên giới, hải đảo; duy trì tốt các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn thôn, khu dân cư. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết nững vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đồng chí cũng yêu cầu thực hiện có hiệu quả, thực chất các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng tính hiệu quả, tính phát hiện trong kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội.

Theo Thu Chung – TTTT tỉnh
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 2
Hôm qua: 7
Trong tuần: 134

Trong 30 ngày qua: 801
Tổng truy cập: 952838

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.