Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Kinh nghiệm của Hội LHPN TP Hạ Long

Với địa bàn trung tâm có tốc độ phát triển nhanh, quản lý 35 cơ sở Hội với trên 69.000 hội viên, Hội LHPN TP Hạ Long đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội LHPN xã Sơn Dương (TP Hạ Long) giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Xác định giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Hội LHPN TP Hạ Long đã tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội… và đã phát huy tốt vai trò là thành viên của tổ chức đoàn thể trong thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trước tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương, 10 năm qua, Hội LHPN TP Hạ Long đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là tại các địa bàn triển khai các chương trình, dự án có tác động lớn đến đời sống nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Cho đến nay, Hội LHPN TP Hạ Long đã tổ chức được 295 buổi tuyên truyền với 26.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Ngoài ra, Hội Phụ nữ cũng đã vận động 6.270 hộ hiến đất mở đường, nhằm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU của BTV Thành ủy về “đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố”. Kết quả, 234 hộ dân có đất và công trình nằm trong ranh giới các dự án cải tạo đường đã tự nguyện hiến 2.280m2 đất, tháo dỡ tường rào, công trình trên đất có giá trị trên 28 tỷ đồng.

Cán bộ Hội LHPN xã Quảng La (TP Hạ Long) thực hiện giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất nông sản. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Nhằm nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã tiến hành 425 cuộc giám sát các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ, trong đó, có 14 cuộc do Hội LHPN thành phố chủ trì. Ngoài ra, đã tổ chức và phối hợp giám sát các nội dung liên quan đến VSATTP, vay vốn chính sách; hoạt động tài chính ở cơ sở Hội; tham gia cưỡng chế GPMB, tiếp công dân hằng tháng và tham gia hòa giải thành công 346 vụ việc chủ yếu liên quan đến mâu thuẫn làng xóm, vợ chồng, tranh chấp đất đai…

Kết quả giám sát là cơ sở để tổ chức Hội tham mưu với Thường trực Thành ủy, các ngành liên quan lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị được giám sát khắc phục những hạn chế, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực tế cho thấy, tỷ lệ tiếp thu đạt 79% trong tổng số 318 ý kiến, 250 kiến nghị sau giám sát.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được, có thể thấy, Hội LHPN TP Hạ Long đã bám sát định hướng giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN tỉnh, lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp; phát huy vai trò của cán bộ hội tham gia giám sát tại cơ sở.

Thời gian tới, để công tác giám sát, phản biện xã hội thực sự có hiệu quả, Hội LHPN TP Hạ Long tiếp tục tập trung giám sát các vấn đề phụ nữ quan tâm, phản biện xã hội đối với các lĩnh vực thiết yếu, nhất là các dự án luật, chương trình, đề án liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái và bình đẳng giới. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát hiện, phản ánh các vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, chính sách địa bàn dân cư…

Theo Hoài Minh – TTTT tỉnh
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 20
Hôm qua: 23
Trong tuần: 146

Trong 30 ngày qua: 869
Tổng truy cập: 952810

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.