Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia đình là nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đã được hình thành trong quá trình lịch sử, đó là lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, thủy chung, hiếu nghĩa, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước, là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Chăm lo công tác gia đình

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội; sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ được gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi gia đình. Do đó, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn xác định công tác gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội phụ nữ. Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc tuyền truyền giáo dục, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ngay đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đến các cơ sở hội nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững, giảm thiểu tình trạng bạo lực, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Hội LHPN tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB về chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đến nay toàn tỉnh có 52 mô hình “CLB Phụ nữ nuôi, dạy con tốt”, 152 CLB “CLB Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, 99 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 141 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, 15 CLB “Thân thiện”… Thông qua hoạt động các mô hình, CLB đã tuyên truyền trực tiếp đến chị em về các kiến thức liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức nuôi dạy con tốt, kiến thức, kỹ năng giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, đảm bảo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần không nhỏ trong thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình và thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động phụ nữ “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa, vun đắp những giá trị nhân văn và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay với chủ đề “Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc” đã được các cấp hội triển khai đồng bộ, thiết thực. Đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”.

Ngay từ giữa tháng 6/2022, các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam, tập trung hoạt động phổ biến, thông tin, tuyên truyền giáo dục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình; công tác gia đình Việt Nam trong tình hình mới; tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi do Covid-19 và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam được các cấp hội triển khai trên nhiều kênh thông tin như: Cổng thông tin của hội, các trang mạng xã hội, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, lồng ghép vào các hoạt động khác của hội như sinh hoạt tổ nhóm, CLB. Các cấp hội cũng tổ chức 108 hội nghị, tập huấn, hội thi, tọa đàm nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình với các chủ đề như: “Xây dựng gia đình hạnh phúc – Gắn kết yêu thương”;  “Gia đình hạnh phúc, không định kiến giới”; tập huấn kiến thức xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi”; “Xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con thời kỳ 4.0”… cho trên 5.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng cho ra mắt 34 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình dân vũ; mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón vi sinh tại hộ gia đình… Hỗ trợ và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ trị giá gần 142 triệu đồng. Tuyên dương 78 gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc; động viên khen thưởng 36 con em cán bộ hội các cấp có thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên 4.792 gia đình hội viên phụ nữ và các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền là trên 175 triệu đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tuyên truyền Chương trình “Mẹ hỗ trợ đỡ đầu – Yêu thương và sẻ chia”, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh tích cực tuyên truyền về sự kiện này.

Chương trình đã được tiếp sóng trực tiếp trên kênh QTV3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh. Đây là chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cùng cộng đồng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19… Cũng thông qua chương trình này, các cấp hội đã vận động, kết nối, hỗ trợ, đỡ đầu 277 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền vận động trên 1 tỷ đồng.

Song song với đó, là các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, các cấp hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện, lên án, phối hợp giải quyết và xử lý kịp thời những hành vi bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần đảm bảo môi trường an toàn, hạnh phúc cho mỗi gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.

Ban Gia đình xã hội – KT
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 18
Hôm qua: 23
Trong tuần: 144

Trong 30 ngày qua: 867
Tổng truy cập: 952808

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.