Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO BAO BÌ, NHÃN MÁC QUẢNG NINH NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 01/3/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2024. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP có cơ hội […]

Hội LHPN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hội viên phụ nữ nòng cốt tại sơ sở

Từ ngày 17-27/6/2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và tư vấn, hướng dẫn an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, giới thiệu cách thức tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi cho 480 người là […]

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.