Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Báo cáo viên, tuyền truyền viên năm 2024: Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), phát huy trách nhiệm, hành động của các cấp Hội LHPN trong thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng và phát huy giá […]

Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới góp phần thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 03/4, Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới, thực hiện hiệu quả […]

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.