Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Thực hiện mục tiêu trên 70% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia

Chất lượng nguồn nước sinh hoạt có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư và nhu cầu sử dụng nước sạch đã và đang trở thành nhu cầu cấp thiết góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì thế, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch là ý chí quyết tâm, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Quảng Ninh.

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tỉnh ủy đã đề ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN- 02:2009/BTY (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt) đạt trên 70%. Thực hiện Nghị quyết số 12, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai chỉ tiêu này tại Chương trình hành động số 122/CTrUBND ngày 19/01/2023 và các ngành liên quan đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh và các địa phương, hiện dân số toàn tỉnh khoảng 1,35 triệu người, dân số đô thị khoảng 909.900 người. Tỷ lệ cấp nước sạch đô thị duy trì 98%, do 2 đơn vị thực hiện. Trong đó, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh có nhiệm vụ cấp nước cho 11/13 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh (gồm: 4 thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 2 thị xã: Đông Triều, Quảng Yên; 5 huyện: Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà). Đơn vị quản lý 25 nhà máy xử lý nước mặt và 20 giếng khoan với tổng lượng khai thác 240.050 m3/ngày đêm. Tổng số khách hàng 300.953 hộ (trong đó 67.916 hộ dân vùng giáp ranh đô thị); tỷ lệ thất thoát nước sạch là: 11,8%; Tiêu chuẩn cấp nước bình quân đầu người đạt: 165lit/người/ngày đêm.

Riêng hệ thống cấp nước thị trấn Bình Liêu do Trung tâm điện nước Bình Liêu quản lý, được cung cấp qua nhà máy nước Bình Liêu công suất thiết kế là 2.000 m3/ngày, công suất khai thác của nhà máy 1.200 m3/ngày. Tổng số khách hàng 850 hộ (4.100 người), tỷ lệ cấp nước đạt 78,6%. Hệ thống cấp nước thị trấn Cô Tô do UBND huyện Cô Tô quản lý) được cung cấp từ nguồn nước hồ C4 và hồ Trường Xuân công suất 600 m3/ngày. Tổng số khách hàng khoảng 830 hộ (3.040 người), tỷ lệ cấp nước đạt khoảng 97%.

Đối với cấp nước sinh hoạt nông thôn, theo số liệu tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh là 441.000 người. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,96%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT là 118.169 hộ chiếm 86,37% (trong đó có 68.807 hộ sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung, chiếm tỷ lệ 68,87% và 33.257 hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ chiếm 33,25%).

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh đến năm 2025, dân số toàn tỉnh khoảng 1,97 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 1,449 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa 70 – 75% (tương đương dân số nông thôn khoảng 434.000 – 362.000 người). Dự báo nhu cầu cấp nước nông thôn khoảng 26.040 m3/ngày đêm, tiêu chuân cấp 60 lít/người/ngày đêm. Đến năm 2030, dân số toàn tỉnh khoảng 2,64 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 1,64 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 75% (tương đương dân số nông thôn khoảng 410 ngàn người). Dự báo nhu cầu cấp nước nông thôn khoảng 32.800 m3/ngày đêm, tiêu chuẩn cấp 80 lít/người/ngày đêm.

Để đảm bảo chỉ tiêu trên 70% hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT theo định hướng Quy hoạch tỉnh đến năm 2025, 2030, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các huyện, thị xã thành phố tiếp tục rà soát, thống kê hiện trạng cấp nước nông thôn (nguồn nước, chất lượng công trình, chất lượng cấp nước hiện trạng…), tổng hợp các hộ sử dụng nước, đánh giá các khu vực khó khăn về cung cấp nước, đề xuất các công trình cấp nước nông thôn cần đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo (bao gồm quy mô, công suất, nguồn vốn dự kiến, hình thức quản lý vận hành…). Đặc biệt là có giải pháp cấp nước đối với các hộ nhỏ lẻ, địa hình khó khăn (không có khả năng tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung).

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá hệ thống cấp nước nông thôn (chất lượng các công trình, tài sản công…) và bàn giao cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh quản lý theo quy định. Yêu cầu Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh: tiếp nhận bàn giao các công trình cấp nước đô thị (thị trấn Bình Liêu và thị trấn Cô Tô), các hệ thống cấp nước nông thôn để Công ty quản lý vận hành đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng, đảm bảo người dân đô thị và nông thôn đều được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn nước sạch. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị ra các vùng lân cận, các xã có điều kiện địa hình thuận lợi (các vùng đô thị hóa nông thôn).

Theo Bảo Bình – TTTT tỉnh
Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 11
Hôm qua: 7
Trong tuần: 143

Trong 30 ngày qua: 810
Tổng truy cập: 952847

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.