Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Những chính sách PL mới có hiệu lực trong quý I/2020.

Quý I/2020 có nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành, trong đó, Ban CSPL Hội LHPN tỉnh giới thiệu một chính sách mới có hiệu lực trong Quý I/2020 có liên quan đến CBCCVC và NLĐ, cụ thể như sau:

Ngày 12/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định gồm 5 Chương, 31 Điều quy định chi tiết về: kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện kết luận kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra; xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,… Đặc biệt theo quy định của Nghị định, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Hình thức kỷ luật cao nhất buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây: (1) Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; (2) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; (3) Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra; (4) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; (5) Dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/3/2020; riêng quy định tại Chương IV về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Một số văn bản pháp luật khác có hiệu lực thi hành trong tháng 3:

– Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020.

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3 năm 2020, nột số quy định khác có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

– Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020./.

BAN CHÍNH SÁCH PL

Facebook
Twitter
Telegram
Email

tin tức - sự kiện

video hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 10
Hôm qua: 7
Trong tuần: 142

Trong 30 ngày qua: 809
Tổng truy cập: 952846

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.