Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

Quang Ninh Wonmen's union

Phụ nữ Quảng Ninh: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"

Thực hiện hiệu quả nội dung “3 sạch”

Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh thực hiện nội dung “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trong thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”. Lãnh đạo Hội LHPN huyện Ba Chẽ (bên phải) tuyên […]

Mô hình CLB phụ nữ thực hiện ATTP

Hội LHPN tỉnh đang triển khai mô hình điểm CLB “Phụ nữ thực hiện ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” tại TP Hạ Long và huyện Tiên Yên. Mô hình góp phần nâng cao tính tự giác, tự quản trong SXKD, chế biến thực phẩm an toàn trên địa bàn. Thành viên […]

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Quy định mới về thời hạn điều chỉnh giá điện; tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý; thành lập đơn vị hành chính mới tại Hải Dương, Tiền Giang là chính sách nổi bật từ tháng 5. Giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần Từ ngày 15/5, giá điện được xét thay đổi ba […]

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.