CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ


  1. Chức năng:

Cơ quan Hội LHPN tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

    2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thị, thành Hội và đơn vị trực thuộc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của TW Hội và tỉnh.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật cơ quan Hội LHPN tỉnh, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh.

- Tham mưu quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 308629
Đang Online: 623
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 51/GPTTĐT-STTTT ngày 27/7/2022
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033 623589 /Email: lhpn@quangninh.gov.vn