Trang chủ > Hoạt động

Hội LHPN thành phố Cẩm Phả phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/03/2021 04:22:53 PM
Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp Hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm tham gia có hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc chủ động tham gia công tác bầu cử không chỉ phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội theo luật định mà còn góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để tham gia có hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn tham gia công tác bầu cử và triển khai các hoạt động cụ thể đến các cơ sở Hội trong toàn thành phố. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu tháng 1/2021, Hội LHPN Thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 gắn với chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau phát động thi đua, các cấp Hội đã sôi nổi đăng ký 20 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực chào mừng, trong đó cấp Thành phố triển khai 01 công trình xây nhà mái ấm tình thương; cơ sở triển khai 19 công trình, phần việc, hoạt động sự kiện thi đua chào mừng, tập trung vào việc hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn xây sửa chữa nhà Mái ấm tình thương, xây dựng các tuyến đường hoa, bê tông hóa tuyến đường dân cư, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh “Biến rác thành tiền”, lắp đặt thùng rác tái chế và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác…

Trong công tác tuyên truyền, Hội Phụ nữ thành phố đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử các cấp. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử được lồng ghép trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện chỉ đạo của Hội cấp trên, các cơ sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội trực tiếp về dự các buổi sinh hoạt chi hội để tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phát huy quyền làm chủ của mình bằng việc tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp Hội cũng linh hoạt, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các mạng xã hội để truyền tải nhanh, nhiều thông tin chính thống, phản ánh không khí, kết quả của thành phố, của tỉnh trong tham gia cuộc bầu cử.

Một trong những hoạt động trọng tâm mà Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội, đó là: thực hiện trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và tổ chức hội nghị hiệp thương; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, các cấp Hội đã tiến hành rà soát, phát hiện, chuẩn bị danh sách phụ nữ tiêu biểu để giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp gửi Hội cấp trên trực tiếp, cấp ủy, Thường trực HĐND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội Phụ nữ thành phố, tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp của Cẩm Phả qua các bước đạt tỷ lệ cao. Sau hội nghị hiệp thương lần 1 toàn thành phố đã giới thiệu 42 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp thành phố (đạt 42/105 đại biểu, chiếm 40%); 415 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã (đạt 415/1.016 đại biểu, chiếm 40%). Sau hội nghị hiệp thương lần 2 toàn thành phố đã giới thiệu 40 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp thành phố (đạt 40/75, chiếm 53,3%); 359 đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã (đạt 359/756, chiếm 47%); trong số đó, có 7/40 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp thành phố là cán bộ Hội phụ nữ và 109/359 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã là cán bộ Hội phụ nữ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử được tổ chức trong ngày 23/5/2021, thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ thành phố Cẩm Phả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, vị trí, vai trò, những đóng góp của phụ nữ trong xã hội; những tấm gương phụ nữ điển hình tiên tiến, nhất là những nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; những phụ nữ tiêu biểu đủ tiêu chuẩn tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phấn đấu tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên và từ 95% phụ nữ trở lên đi bỏ phiếu bảo đảm thời gian quy định. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố cũng phối hợp với Thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp giám sát trong quá trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó Hội LHPN tập trung giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 (Điều 8), khoản 2 (Điều 9) của Luật Bầu cử về bảo đảm sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức Hội trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đối với các nữ ứng cử viên, nhất là với những người tham gia ứng cử lần đầu, Hội chủ động phối hợp hỗ trợ các nữ ứng cử viên tham gia các chương trình tập huấn, thu thập thông tin, xây dựng chương trình hành động phù hợp với năng lực, sở trường của đại biểu, phù hợp với địa phương, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri. Cùng với các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ hoạt động cụ thể, hội viên phụ nữ thành phố mong muốn đóng góp được những kết quả của tổ chức Hội trong thành công chung của cuộc bầu cử; kỳ vọng các nữ ứng cử viên HĐND các cấp nếu trúng cử sẽ là những người có đức, có tài, đại diện cho các tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nói lên tiếng nói của mình, góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả ngày một phát triển./.

Hội LHPN thành phố Cẩm Phả

 
Các tin liên quan:
  Hội Phụ nữ Quảng Ninh hướng về Ngày hội non sông (15/05/2021 05:33:38 PM)
  Tổ chức tập huấn quy trình làm phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt hữu cơ tại gia đình và trao quà cho các hộ nghèo tại xã Quảng Sơn (07/05/2021 10:42:15 PM)
  Trung ương Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu thực địa Đề tài độc lập cấp quốc gia "Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù" tại tỉnh Quảng Ninh (06/05/2021 03:24:10 PM)
  Các cấp Hội LHPN huyện Tiên yên tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (05/05/2021 02:09:19 PM)
  Hội LHPN thành phố Hạ Long hoàn thành chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 (29/04/2021 08:51:55 PM)
  Chương trình hái hoa dân chủ tìm hiểu về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội LHPN phường Cẩm Sơn (26/04/2021 03:41:25 PM)
  Hội LHPN phường Cẩm Tây tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (19/04/2021 12:30:55 PM)
  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm hỏi hội viên, phụ nữ bị tai nạn giao thông tại huyện Đầm Hà (19/04/2021 08:43:44 AM)
  Hội LHPN và CLB Doanh nhân nữ tỉnh Quảng Ninh tổ chức giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (13/04/2021 04:22:34 PM)
  Tập huấn kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (09/04/2021 03:01:05 PM)
  Hội LHPN thành phố Uông Bí hoàn thành Đại hội hội phụ nữ cấp cơ sở (07/04/2021 04:22:59 PM)
  Hội LHPN thành phố Hạ Long khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho hội gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn (06/04/2021 04:39:14 PM)
  Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Nam Khê lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (02/04/2021 04:07:23 PM)
  Hội LHPN phường Phương Đông, thành phố Uông Bí tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 (01/04/2021 11:13:08 AM)
  Hội LHPN thành phố Uông Bí khởi công xây nhà Mái ấm tình thương tại xã Thượng Yên Công (01/04/2021 10:44:07 AM)


Hiện nay xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nguyên nhân từ đâu và biện pháp phòng tránh như thế nào đang là mối quan tâm của các bậc phụ huynh!


   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 398446
Đang Online: 11
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 09/GP-STTTT ngày 24/11/2016
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 033.3829946 – Fax: 033.624691
Email: lhpn@quangninh.gov.vn