Trang chủ > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Đổi mới nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

18/05/2023 09:42:06 AM
Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền của Quảng Ninh đã triển khai sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai nghiêm túc, đổi mới hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, cũng như chuyên đề toàn khóa, nội dung chuyên đề hằng năm học và làm theo Bác, đã tạo sức lan toả sâu rộng, hiệu quả và thực chất.
Cán bộ, đảng viên nghe quán triệt tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, tháng 4/2023.

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và triển khai chuyên đề hằng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh đặc biệt quan tâm. Học và làm theo Bác được lồng ghép với những nội dung quan trọng của Trung ương, của tỉnh, được quán triệt sâu rộng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Điển hình như Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các năm.

Riêng đối với chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” đã được tỉnh tổ chức quán triệt trực tiếp tại điểm cầu cấp tỉnh và trực tuyến đến cấp cơ sở, kết hợp quán triệt tác phẩm “Kiên quyết kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh cũng nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của nhiệm kỳ 2020-2025 và những bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; bài phát biểu “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức quy mô lớn, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng và trách nhiệm nêu gương cho cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc thi “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Ảnh: Thu Chung

Đặc biệt, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thi đua, được đánh giá với các tiêu chí cụ thể và khen thưởng hằng năm, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một phong trào thi đua cùng với những phong trào thi đua khác của tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã phát động triển khai phong trào thi đua và chỉ đạo đăng ký mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 422 tập thể, 411 cá nhân đăng ký mô hình cấp tỉnh. Hầu hết các mô hình đều lựa chọn những vấn đề cấp thiết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, sát với tình hình thực tiễn, có lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể. 

Ngoài ra, hằng năm, triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Trung ương và địa phương, tỉnh chỉ đạo tập trung tuyên truyền nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình trong học và làm theo Bác. Qua các năm, Quảng Ninh đã giành được nhiều giải cao Giải Búa liềm vàng của Trung ương. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng của tỉnh cũng trao nhiều giải xuất sắc cho các tác giả và nhóm tác giả về nội dung này.

Cùng với đó, hưởng ứng triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 do Trung ương tổ chức, đến nay Quảng Ninh đã có 102 tác phẩm của 97 tác giả dự thi.

Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2023) và 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 183-KH/TU (ngày 11/7/2022) về tổ chức cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh”. Theo đó, các đảng bộ trực thuộc và cấp cơ sở, cấp cụm đã tổ chức triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Mới đây (ngày 13/5), cuộc thi cấp tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp với 20 đội thi đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham gia. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt và tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Theo Nguyễn Huế - TTTT tỉnhCác tin liên quan:
  Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới (19/05/2023 02:07:46 PM)
  Đổi mới nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh (18/05/2023 09:42:06 AM)
  Chi hội trưởng phụ nữ người Sán Chay năng động (10/05/2023 01:51:33 PM)
  Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (07/04/2023 02:26:50 PM)
  Xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện (21/03/2023 02:20:32 PM)
  Phụ nữ Bình Liêu chung tay gìn giữ văn hóa truyền thống (08/03/2023 03:01:19 PM)
  Phụ nữ Quân đội làm theo lời Bác (22/02/2023 03:35:31 PM)
  Chương trình "Mẹ đỡ đầu" kết nối yêu thương (28/01/2023 11:18:08 AM)
  Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 tại mỏ than Đèo Nai (27/01/2023 03:52:04 PM)
  Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (25/01/2023 03:53:58 PM)
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay (25/10/2022 03:07:14 PM)
  Phụ nữ Công an Quảng Ninh bản lĩnh, giàu lòng yêu thương (22/10/2022 08:33:32 AM)
  Nữ doanh nhân tiêu biểu học và làm theo Bác (20/10/2022 08:20:55 PM)


   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 309917
Đang Online: 534
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 51/GPTTĐT-STTTT ngày 27/7/2022
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033 623589 /Email: lhpn@quangninh.gov.vn