Trang chủ > Hoạt động Hội

Khởi động Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

17/03/2023 03:55:16 PM
Sáng 17/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Về phía Trung ương có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTG ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN Việt Nam triển khai thực hiện Đề án 01 nhằm cụ thể hóa nội dung và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo sự thống nhất, kịp thời nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia, quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Đề án 01 phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2025, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX; 5.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX, đào tạo bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm mới cho 4.000 lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển KTT, HTX.

Đến năm 2030, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ hợp tác được các cấp hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác...

 

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh

Đối tượng thực hiện Đề án bao gồm HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX, trong đó ưu tiên các đối tượng phụ nữ ở các vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp… Thời gian thực hiện Đề án được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 đến năm 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương, địa phương, vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình…

Quảng Ninh hiện có 665 HTX; HTX do phụ nữ tham gia quản lý là 463, chiếm 69,9%. Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Hội LHPN các cấp trên địa bàn đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Dân vận khéo”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Trong đó, phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” được thực hiện hiệu quả, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã phát biểu tham luận, đánh giá cao về vai trò và hiệu quả các mô hình KTTT, HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX, đề nghị Hội LHPN Việt Nam - cơ quan chủ trì thực hiện Đề án cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương chỉ đạo Hội LHPN các cấp, tham mưu UBND các tỉnh, phân công rõ người rõ việc, triển khai thực hiện Đề án phù hợp điều kiện của từng địa phương.

Rà soát đánh giá nhu cầu nhân lực nữ, tổ chức các hội nghị, diễn đàn, đào tạo dạy nghề cho lực lượng lao động nữ. Các bộ, ngành quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, thể hiện năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quyền bình đẳng giới và hội nhập quốc tế. Các cấp hội phụ nữ cần chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm khắc phục hạn chế để thực hiện thành công Đề án. Quán triệt nhận thức của các hội viên, bám sát mục tiêu chiến lược, lồng nghép nguồn lực mục tiêu quốc gia, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên công nghệ số, thúc đẩy sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất. Cùng với Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khỏi nghiệp” giai đoạn 2017- 2025, Đề án 01 “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” thể hiện sự quan tâm đồng hành của Chính phủ, tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam thực hiện quyền lợi và trách nhiệm tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

Theo Mai Hương - TTTT tỉnhCác tin liên quan:
  Khởi động Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (17/03/2023 03:55:16 PM)
  Hội LHPN tỉnh - LĐLĐ tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2027 (16/03/2023 07:03:21 PM)
  Tỷ lệ cán bộ nữ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra (11/03/2023 04:16:18 PM)
  Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (11/03/2023 04:10:55 PM)
  Thanh niên, phụ nữ Công an Quảng Ninh bản lĩnh, xung kích vì bình yên cuộc sống (10/03/2023 08:32:15 PM)
  Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc (08/03/2023 03:05:48 PM)
  Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-2023): Khẳng định vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới (08/03/2023 03:03:01 PM)
  Phụ nữ Quảng Ninh với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (08/03/2023 02:59:52 PM)
  Tự hào phụ nữ Quảng Ninh (08/03/2023 02:57:37 PM)
  Hội LHPN huyện Cô Tô xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới (08/03/2023 09:50:00 AM)
  Bình Liêu: Tăng cường công tác vệ sinh môi trường (07/03/2023 08:31:44 AM)
  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: "Tạo điều kiện để phụ nữ Quảng Ninh phát triển toàn diện" (07/03/2023 08:11:10 AM)
  Phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (28/02/2023 08:03:42 AM)
  Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/02/2023 04:26:39 PM)
  Hội LHPN thị xã Quảng Yên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 (23/02/2023 03:44:53 PM)


   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 272293
Đang Online: 208
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 51/GPTTĐT-STTTT ngày 27/7/2022
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033 623589 /Email: lhpn@quangninh.gov.vn