BAN CSLP


I. Chức năng:  

Nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

II. Nhiệm vụ:

- Chủ trì tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách đối với cán bộ, hội viên; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em gái.

- Tham mưu triển khai thực hiện hoạt động đặc thù về giới và vai trò giới của tổ chức Hội; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ; tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cấp Hội.

- Tham mưu hoạt động phản biện xã hội; nghiên cứu, tham gia  góp ý các dự thảo, sửa đổi, bổ sung  văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tham mưu nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến cán bộ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

- Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP; chương trình phối hợp của UBND tỉnh với Hội LHPN tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, chất lượng công vụ, công chức, nâng cao chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS…

- Phối hợp với Ban Xây dựng Tổ chức Hội trong việc thực hiện các vụ việc đăng ký giám sát, phản biện với Thường trực Tỉnh ủy, các vụ việc đơn thư do Hội đồng tiếp dân tỉnh và Thường trực tỉnh phân công.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng chống mua bán người; các dự án của tổ chức phi Chính phủ (về phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại; các hoạt động liên quan đến phụ nữ có yếu tố kết hôn với người nước ngoài,…) theo phân công của Thường trực Tỉnh Hội.

- Tham  mưu đề xuất nội dung, tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan: Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát, Công an tỉnh, Tòa án, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội...

- Chủ trì, tham mưu triển thực hiện các nhiệm vụ, nội dung do Ban Chính sách Luật pháp Trung ương Hội PNVN chỉ đạo.

- Trực tiếp tham mưu chuẩn bị tài liệu, các nội dung hoạt động phối hợp (hoặc các nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khi tham gia làm thành viên ban chỉ đạo, ban điều hành) có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

III. Thông tin cá nhân:

 

1. Trưởng Ban: Lê Thu Thúy, chuyên viên Ban CSLP cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chyên môn: Cử nhân Sư phạm giáo dục chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Email: lethuypnqn@gmail.com

2. Chuyên viên: Nguyễn Thị Bằng, chuyên viên Ban CSLP cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Email:nguyenbangqn@gmail.com 
   

 Hiện nay xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nguyên nhân từ đâu và biện pháp phòng tránh như thế nào đang là mối quan tâm của các bậc phụ huynh!


   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 398436
Đang Online: 1
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 09/GP-STTTT ngày 24/11/2016
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 033.3829946 – Fax: 033.624691
Email: lhpn@quangninh.gov.vn