BAN CSLP


I. Chức năng:  

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

II. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới;

- Tham mưu chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới trong các cấp Hội; Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII).

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của phụ nữ theo thẩm quyền. Tham mưu thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ

- Tham mưu chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền pháp luật trong hệ thống Hội. Thường trực Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan Hội LHPN tỉnh;

- Theo dõi và là đầu mối phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Quảng Ninh;

- Tham mưu chỉ đạo, triển khai công tác Dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác phòng, chống mua bán người và tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hệ thống Hội;

- Là đầu mối tham mưu thực hiện chương trình phối hợp với Sở Lao động; Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Thanh tra tỉnh.

III. Thông tin cá nhân:

 

1. Trưởng Ban: Lê Thu Thúy, chuyên viên Ban CSLP cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chyên môn: Cử nhân Sư phạm giáo dục chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Email: lethuypnqn@gmail.com

2. Chuyên viên: Nguyễn Thị Bằng, chuyên viên Ban CSLP cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Email:nguyenbangqn@gmail.com 
 

3. Chuyên viên: Lê Thị Ngọc Ánh, chuyên viên Ban CSLP cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị:

- Email:lengocanhpnqn@gmail.com 

 Hiện nay xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nguyên nhân từ đâu và biện pháp phòng tránh như thế nào đang là mối quan tâm của các bậc phụ huynh!


   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 373085
Đang Online: 122
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 09/GP-STTTT ngày 24/11/2016
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 033.3829946 – Fax: 033.624691
Email: lhpn@quangninh.gov.vn