BAN TUYÊN GIÁO


I. Chức năng:

Nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp Thường trực, BTV, BCH Hội LHPN tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai: Các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, của tỉnh và Hội Phụ nữ cấp trên về công tác tuyên giáo; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

  II. Nhiệm vụ:

Theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ và tham mưu đề xuất hướng giải quyết; các nội dung tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tham mưu thực hiện nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội, của tỉnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; tham mưu tổ chức các hoạt động liên quan đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, nhóm giúp việc Ban chỉ đạo 35 của Hội LHPN tỉnh; tham mưu theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu thực hiện các hoạt động tuyên truyền của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện công tác quản lý Cổng thông tin điện tử, trang zalo, facebook, trang Web của Hội; theo dõi và thực hiện công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; tham mưu các nội dung liên quan đến Bản tin Dân vận.

- Chủ trì tham mưu thực hiện các chuyên đề về xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao; quốc phòng an ninh; công tác vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh đối với con người, gắn với thực hiện tiêu chí "3 sạch" trong cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; phong trào "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày xanh bên anh"; thực hiện chuyên đề về xây dựng xã hội học tập; tham mưu thực hiện các mô hình tỉnh giao (mô hình “Biến rác thành tiền” và mô hình “CLB phụ nữ bóng chuyền hơi”); thực hiện công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các dự án quốc tế đang triển khai thực hiện (dự án AC Thụy Điển; dự án Vòng tay Thái Bình...) và các hợp phần dự án khác theo sự phân công của Thường trực Tỉnh Hội.

- Tham  mưu đề xuất nội dung, tổng hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan: Trung tâm Truyền thông tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương; Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,...

- Chủ trì, tham mưu triển thực hiện các nhiệm vụ, nội dung do Tuyên giáo Trung ương Hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo.

- Trực tiếp tham mưu chuẩn bị tài liệu, các nội dung hoạt động phối hợp (hoặc các nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách khi tham gia làm thành viên ban chỉ đạo, ban điều hành) có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

         III. Thông tin cá nhân:

1. Trưởng ban: Trần Thanh Thủy, Chuyên viên Ban Kinh tế Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Email:thuytranthanh1967@gmail.com

2. Chuyên viên: Nguyễn Thị Oanh,chuyên viên Ban Tuyên truyền vận động Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học

- Trình độ LLCT:

- Email: oanh185@gmail.com

3. Chuyên viên: Nguyễn Thu Hằng, chuyên viên Ban Kinh tế Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

- Trình độ LLCT:

- Email:nguyenhangpnqn@gmail.com

4. Chuyên viên: Lê Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên Ban KTGS Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công tác xã hội

- Trình độ LLCT:

- Email:lengocanhpnqn@gmail.com

 Hiện nay xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Nguyên nhân từ đâu và biện pháp phòng tránh như thế nào đang là mối quan tâm của các bậc phụ huynh!


   THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 414333
Đang Online: 44
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NINH
Giấy phép hoạt động số 09/GP-STTTT ngày 24/11/2016
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh
Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
Điện thoại: 033.3829946 – Fax: 033.624691
Email: lhpn@quangninh.gov.vn